La nota situa la qualificació barcelonina al mateix nivell que l’espanyola i només un graó per sobre del grau especulatiu, el que es coneix també com a bo porqueria.

L’agència també assenyala que la ciutat no té prou flexibilitat financera per tenir una qualitat de crèdit més forta. Tot i això, conclou que Barcelona va aconseguir el 2011 un balanç més equilibrat després d’unes condicions pitjors el 2010.

La qualificació Baa3 reflecteix també la bona situació de liquiditat de la ciutat per les reserves en recursos de fins al 13% dels ingressos d’explotació previstos per al final de 2012 i les obligacions de deute.

En els darrers mesos, altres agències de qualificació, com Fitch i Standard and Poor’s també han destacat la forta gestió econòmica i financera de la ciutat i el seu compromís amb l’estabilitat pressupostària.