DANIEL ROCA, president de Projecte Habitat 2000

Amb aquesta promoció d’habitatges socials ja són 552 els pisos que ha promogut la cooperativa Projecte Habitat 2000. D’aquests, més de 120 s’han cedit a l’Ajuntament perquè els destini a pisos de lloguer social. La FAVB, l’Ajuntament i futurs inquilins han anat a l’acte d’entrega de claus.