El tinent d’alcalde d’Empresa, Cultura i Innovació de Barcelona, Jaume Collboni, ha viatjat a Londres en una missió institucional conjunta amb la conselleria d’Empresa i Coneixement per fer visible la nostra ciutat i captar inversions als circuits econòmics i d’innovació europeus. Durant l’estada a la capital anglesa, Collboni ha mantingut diverses trobades per mirar d’estendre ponts entre les dues ciutats. S’ha fet una reunió amb l’agència de promoció econòmica de l’àrea metropolitana londinenca London & Partners, en la qual el tinent d’alcalde s’ha entrevistat amb el CEO Gordon Innes, i el director del London Convention Bureau & Major Events, Tracy Halliwel. La intenció de la missió és que s’estableixi un pont directe per intercanviar informació i que es potenciïn els emprenedors en el marc d’un model econòmic més just, competitiu i sostenible.

Després de la visita a Londres, la missió marxa a Munic. La idea del consistori és que Berlín, París, Londres, Amsterdam i altres ciutats de referència entrin en una mena de lliga de grans ciutat que treballin plegades.

La creació d’un ens per la promoció econòmica

Jaume Collboni també ha recordat que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aposta per la creació d’un ens que desenvolupi una política coordinada de promoció econòmica dels 36 municipis que la componen, una fita que s’ha fixat com a prioritat per l 2017.