L’Ajuntament de Barcelona ha desplegat una campanya informativa i sancionadora a les botigues de “souvenirs” de l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó. Des del febrer fins al juliol, s’hi han fet 183 inspeccions a locals i s’han detectat fins a un 40 % d’incompliments de la nova normativa d’establiments destinats a la venda d’articles de record de la ciutat. La propera campanya, a partir d’aquest mes d’agost i fins a finals d’any, es farà a Ciutat Vella.

La campanya consisteix a fer una primera visita informativa per fer conèixer als establiments la normativa vigent i, posteriorment, una segona inspecció en els casos en què s’hagin detectat incompliments. A l’Eixample, a 32 emplaçaments ja se’ls han incoat procediments sancionadors. La majoria d’incompliments són de les botigues que no tenen llicència exclusiva per vendre souvenirs i que han de complir un seguit de requisits: no tenir els objectes de record visibles des de la via pública disposar del producte agrupat i diferenciat a dins de la botiga i que no ocupi més del 20 % de l’espai comercial destinat als productes en venda.

Les multes oscil·len entre 500 euros ─per mostrar els “souvenirs” als aparadors, no estar agrupats o ser visibles des de la via pública─, 3.000 euros per exposar o vendre productes sense llicència o 6.000 euros si ho fan també sense llicència i en un punt de Barcelona on està prohibit obrir noves botigues de records, tal com estableix el pla especial per a aquests establiments.

Pla especial de botigues de record

La campanya s’ha desplegat per informar de la modificació de la nova ordenació d’establiments comercials destinats a la venda d’articles d’aquest tipus, en vigor des del desembre del 2018. Aquesta modificació amplia la prohibició d’obrir noves botigues als entorns de la Sagrada família, al barri de Sant Antoni i a les zones del voltant el Camp Nou, el Parc Güell i de la Casa Vicens.

A més, els comerços que tenen fins a un 20 % de la superfície destinada a articles de records, a banda del seus productes de venda principals, se’ls requereix agrupar-los i diferenciar-los de la resta. A més de retolar-los i que no siguin visibles des de la via pública. Les multes per aquests incompliments van dels 500 als 6.000 euros.