Segons ha explicat a Barcelona FM l’expert en mercat immobiliari Oscar Mascarilla, els usuaris no pagaran l’euríbor, però sí el diferencial que han negociat amb el banc. Mascarilla també ha descartat que s’arribi una situació en què l’euríbor sigui tan negatiu que el banc es vegi obligat a pagar als clients. A l’última instància, ha afegit, es podria donar el que cas que en lloc de pagar interessos es fes una devolució de quota.

Segons les previsions, aquest índex podria continuar en números negatius durant mesos per la situació econòmica actual, és per això que ja fa temps que els bancs han pres mesures. Si fins fa uns anys les hipoteques es negociaven a l’euríbor +0,2 o 0,3, ara ja pacten un euríbor +1.

Aquest índex ha anat baixant des de 2011, quan estava al voltant del 2 %. El màxim històric registrat va ser el 5,393 % el juliol de 2008. Si la situació actual dura gaire més, segons els experts, podria fer minvar els ingressos dels bancs i de retruc la seva cotització a la borsa.