L’euríbor continua en caiguda i aquest mes d’agost ha tancat amb un nou mínim històric. L’índex pel qual es regeixen la majoria d’hipoteques de tipus variable es troba en el -0,356 %. Aquestes dades demostren que el client amb diferencials molt baixos pot arribar a guanyar diners pels interessos d’una hipoteca.

Fa una dècada, aquest índex va assolir el màxim històric. Prenent com a referència tots els mesos d’agost dels últims 11 anys, el 2008 es trobava en el 5,323 %. Només 12 mesos després, en ple inici de la crisi econòmica, va baixar quatre punts. Després, fins al 2011 va repuntar lleugerament. Però, des d’aleshores, l’euríbor ha anat baixant fins a situar-se en nivells negatius per primera vegada l’any 2016. Llavors, el Banc Central Europeu (BCE) va fer una política ultraexpansiva en el marc de la recuperació de la zona euro.

Evolució de l'euríbor

Com pot guanyar diners el client amb l’euríbor tan baix? Els préstecs hipotecaris podran notar un abaratiment de les quotes si cap clàusula del contracte amb el banc ho impedeix. Això es pot entendre amb un exemple: per a una hipoteca de 150.000 euros a 20 anys i amb un diferencial de +1 % sobre l’euríbor, el preu pot arribar a reduir-se entre 9 i 12 euros al mes.

Els nous clients no cobraran interessos amb euríbor negatiu

La situació actual inclús podria fer que els bancs haguessin de retornar diners al client si l’índex continua baixant. Ara bé, només se’n podrien beneficiar els que tinguin hipoteques anteriors al juny d’aquest any, quan el Congrés dels Diputats va aprovar una nova llei hipotecària, que precisament impedeix que es puguin cobrar interessos en cas d’euríbor negatiu.

 

Davant de la davallada de l’euríbor dels últims anys i la possibilitat que continuï caient aquest 2019, el sector bancari aposta cada vegada més per donar hipoteques a tipus d’interès fix. Són aquelles en què el client ha de pagar el mateix interès durant tot el préstec.