Aquest diumenge ha entrat en vigor la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, més coneguda com la nova llei hipotecària. Tot i que, el primer dia de l’aplicació no serà fins dilluns. La llei marcarà les noves regles de joc per a la banca i els clients en processos de finançament de la compra d’un habitatge. Entre altres aspectes, la norma obliga els bancs a assumir les despeses de notaria, gestoria i registre i els endureix les condicions per desnonar el client per impagament. És a dir, és una llei que permet donar més garanties als clients.

La llei, que va ser aprovada el mes de febrer al Congrés de Diputats, arriba amb anys de retard. El Govern espanyol ha trigat gairebé tres anys a adequar la transposició de la normativa europea, tal com preveien diverses sentències del Tribunal Europeu de Justícia. La nova llei hipotecària s’afegeix al decret que va aprovar el Consell de Ministres l’octubre passat, per tal d’obligar els bancs a pagar l’impost de les hipoteques, i en un context en el qual Barcelona s’ha situat com la ciutat més cara de tot l’estat pel que fa als habitatges d’obra nova.

Prohibides les clàusules terra

Desapareixen les clàusules de terra hipotecari, és a dir, que en el cas del préstec a un interès variable, la banca no es podrà fixar un límit si l’indicador de referència baixa. D’aquesta manera el client es podrà beneficiar de les caigudes de l’euríbor.

Els bancs hauran de pagar les despeses de notaria, gestoria i registre

La banca s’haurà de fer càrrec del pagament d’impost d’actes jurídics documentats, de les primeres còpies del notari, de les despeses de registre i de gestoria; això permetrà els clients estalviar-se una mitjana d’entre 500 i 1.000 euros. Això sí, els clients, per la seva part, haurà d’abonar les despeses de taxació i de les segons còpies de notaria.

Canvien les condicions per iniciar un procés de desnonament

S’endureixen les condicions per desnonar els clients per impagament. Ara aquest procés només es podrà iniciar si hi ha 12 quotes impagades o el 3 % del capital en la primera meitat de la vida del prèstec. Un termini que serà de 15 quotes si ja s’ha pagat més de la meitat de la hipoteca.

Es reforça la informació al client

Les entitats financeres hauran de donar tota la informació necessària perquè els futurs hipotecats puguin entendre les condicions del crèdit. Els bancs han d’oferir tota la informació prèviament. Cal que ho faci amb un mínim de deu dies naturals abans de la firma de la hipoteca.

La importància del notari

Es dona protagonisme al notari. Aquest haurà de certificar que els bancs porten a terme totes les obligacions, i que els clients entenen les condicions que han signat. El notari, de forma gratuïta, haurà d’explicar als usuaris les condicions de la hipoteca i fer un test de comprensió al client. A més, els bancs hauran de bolcar en una plataforma tecnològica dels notaris les condicions del crèdit.

S’endureixen els requisits de solvència

Ara els demandats han de complir més requisits de solvència abans d’aconseguir la hipoteca. Els bancs hauran d’analitzar la feina, els ingressos presents i previsibles, els actius en propietat, els estalvis i les despeses fixes.