Segueix el degoteig d’empreses que s’acullen a expedients de regulació temporals d’ocupació (ERTO) com a resposta a la crisi del coronavirus. La província de Barcelona és la que en registra més, 68.907 expedients, gairebé 2.300 més que fa 10 dies. Les suspensions temporals de contracte afecten 545.026 persones, amb un creixement de 17.000 respecte a les dades de la setmana passada.

La comarca del Barcelonès és la més afectada de Catalunya amb 31.245 expedients i 236.606 persones que han perdut momentàniament la feina. Els ERTO per força major representen el 94,3 % dels presentats, i afecten el 86,2 % de les persones treballadores. A Catalunya s’han acollit a aquesta mesura 94.555 empreses, que es tradueix en 694.016 llocs de feina. La majoria del sector de serveis que acumula 77.165 ERTO i gairebé mig milió treballadors acomiadats de negocis de menjar i begudes, comerç al detall i altres serveis personals.