empreses barcelona

La supressió de la taxa d’inici d’activitat i l’adhesió de la Finestreta Única Empresarial han estat les dues mesures del Pla Barcelona Fàcil que més diners han permès estalviar als empresaris i persones autònomes de Barcelona, segons l’Ajuntament.

El pla es va posar en marxa ara fa dos anys, en plena pandèmia, i, des d’aleshores, calculen que l’adhesió a la finestreta única ha permès un estalvi anual de 12 milions d’euros. A més, el 2020 es va suprimir la taxa d’inici d’activitat, la qual cosa ha representat per al sector econòmic un estalvi acumulat de 3,5 milions d’euros. Per tant, segons els càlculs de l’ajuntament, en els dos anys que fa que està en marxa el pla, l’estalvi de les empreses ha estat de més de 15 milions d’euros.

Menys temps i menys gestions

A banda de l’estalvi econòmic, el Pla Barcelona Fàcil també preveu que les empreses estalviïn temps i facin menys gestions amb l’administració perquè així es faciliti la creació de més activitat econòmica a la ciutat. En aquest sentit, s’ha impulsat l’Oficina d’Atenció a les Empreses que el 2019 va tramitar el 18 % dels comunicats d’inici d’activitat i, en canvi, el 2022, van ser el 88 %. Així, l’ajuntament considera que aquesta oficina s’ha convertit en “l’espai de referència per a l’activitat econòmica de la ciutat“.

Dins d’aquest espai, a més, s’ha creat l’oficina del 22@, que ha rebut més de 650 sol·licituds d’informació urbanística en relació amb l’aprovació de la modificació del PGM. A més, també s’ha creat la Barcelona International Welcome Desk, que ha atès fins ara més de 1.000 presones.

Més del 40 % dels objectius assolits

Amb tot plegat, l’ajuntament calcula que en els primer dos anys de posada en marxa del Pla Barcelona Fàcil ja ha assolit el 41,6 % dels objectius. Ara encara queden tres anys més per acabar de desplegar-lo.