narcopis la mina carrer venus

El Consorci de la Mina ha aprovat finalment un nou projecte per expropiar l’edifici Venus que garanteixi el reallotjament de les 244 famílies afectades. Segons explica la Generalitat, es tracta d’un acord que “actualitza, substitueix i millora” el que ja s’havia aprovat el 2009, però que va tenir l’oposició de moltes de les persones afectades perquè implicava uns desemborsaments que molts no es podien permetre. El desacord va desembocar en un procés judicial complex en què el TSJC va condemnar el Consorci de la Mina a executar el Pla especial de reordenació i millora del barri (PERM). És en el marc d’aquest pla que es va preveure l’enderroc de l’edifici Venus i el reallotjament de les famílies que hi viuen.

El nou document que ara ha aprovat el consorci és el resultat de la feina que ha dut a terme l’oficina tècnica per al reallotjament de les famílies de l’edifici Venus, que es va posar en marxa el juny del 2022, i que ha analitzat la situació de cada cas de manera individualitzada per poder oferir solucions flexibles i personalitzades.

Millores en les indemnitzacions i la valoració dels immobles

L’acord preveu millores tant en les indemnitzacions com en la valoració dels immobles, ja que s’ha decidit que els pisos afectats per l’expropiació es valoraran segons el preu de mercat de l’entorn sense tenir en compte l’estat de conservació en què es troben. A més, també es garanteix que totes les famílies vulnerables tindran accés a un habitatge, independentment de la situació contractual de la llar.

Solucions innovadores

El nou acord d’expropiació aprovat pel Consorci de la Mina també preveu solucions innovadores, com per exemple, la possibilitat que la propietat dels habitatges de reallotjament sigui compartida entre l’administració i el particular. El cas és que l’IVA que es crea amb el canvi d’habitatge —entre 15.000 i 20.000 euros— no es pot deduir i és de pagament obligatori, però moltes famílies no el poden assumir. Per això, s’ha acordat que la Generalitat es farà càrrec d’aquests imports i serà propietària de la part corresponent de l’immoble.

A més, també s’ha obert la porta a aplicar el decret d’habitatges per a afectats urbanístics (conegut com a decret HAUS) que preveu que, si hi ha acord, en cas que el pis expropiat i el pis nou tinguin els mateixos metres quadrats, els afectats només hagin de pagar els impostos per transmissió.