Els preus que més van baixar al febrer van ser els de l’habitatge, amb una caiguda del 2,5 %, seguits dels del vestit i el calçat, que es van reduir un 2,3 %. Les pujades més altres les van protagonitzar les hortalisses i els llegums, amb increments de fins a un 6,5 %, i la fruita fresca, amb un repunt de cinc dècimes.  Els preus de l’oci i la cultura i hotels, cafès i restaurants també van registrar pujades de quatre dècimes.

Els preus van caure a totes les províncies catalanes. Tarragona és la que presenta un descens més accentuat, de quatre dècimes, seguida per Barcelona (-0,3 %), i Girona i Lleida (-0,2 %). Quant a les taxes interanuals, la més alta es va donar a Lleida (3,7 %), seguida de Girona i Tarragona (3,5 %) i la de Barcelona (2,9 %). En el conjunt d’Espanya, la inflació va baixar un 0,4 % al febrer i va mantenir la taxa interanual en el 3 %.