LUIS MANUEL ALONSO, catedràtic de Dret Financer "El problema del frau fiscal a Espanya és que a vegades no es persegueix qui realment defrauda o no és persegueix suficient. És a dir, la tasca d'inspecció va molt centralitzada amb els contribuents ja declarants. És preferible anar a sectors de l'economia que han funcionat i encara funcionen amb opacitat absoluta. Aquí és on hi ha realment el frau."

A més, critiquen que les petites fortunes que pot tenir un contribuent a casa seva, mai sortiran a la llum perquè la norma no ho facilita. A banda, la trentena de mesures per combatre el frau fiscal les qualifiquen d’eines de coacció cap al contribuent i no cap a les empreses que treballen amb opacitat.