Com són els habitatges de Barcelona? Moltes vegades ens preguntem quines diferències hi ha entre els diferents barris de la ciutat, i gràcies a les dades publicades per l’Idescat, es pot fer una aproximació sobre quin tipus d’habitatge tenim els barcelonins segons el punt de la ciutat on vivim. Per fer-ho molt il·lustratiu, si vius a Nou Barris, només tens una possibilitat entre 1.500 de viure en un pis o casa de més de 180 m². En canvi, si vius a Sarrià – Sant Gervasi, aquesta possibilitat augmenta al 7,2 %; i a les Tres Torres, al 18 %.

On són els pisos de més de 120 m²?

Viure en un habitatge que superi els 120 m² no és habitual a Barcelona. De fet, només un de cada 20 supera aquesta superfície. Però, com sempre, tot depèn de la zona on et trobis. El mapa que situa aquest tipus d’habitatges a la ciutat és molt clar. La gran majoria d’habitatges de més de 120 m² es troben a Sarrià – Sant Gervasi (el 46,95 %), seguit de l’Eixample (el 22,16 %).

En el mapa pots veure el percentatge de llars que superen els 120 m² respecte al total d’habitatges en cada agrupació censal. A les Tres Torres, la gran majoria de pisos superen aquesta superfície.

Quatre de cada 10 pisos de menys de 30 m² a Barcelona són a Ciutat Vella

La superfície dels habitatges es redueix d’una manera molt evident a Ciutat Vella. Dels 16.308 habitatges de menys de 30 m² de Barcelona, 6.261 (el 40 %) es troben en el districte. De fet, el 15,2 % dels pisos de Ciutat Vella no superen els 30 m². Dos de cada tres habitatges no superen els 60 m² en el districte. Sants-Montjuïc és el segon districte amb habitatges inferiors als 30 m² amb un 11 % del total d’aquests habitatges a Barcelona. En canvi, a les Corts només hi ha un 2,61 % dels pisos de menys de 30 m² de Barcelona.

En aquest mapa pots observar quin percentatge de pisos no superen els 45 m² en cada agrupació censal de Barcelona. La Barceloneta és on el percentatge d’aquest tipus de llars és més elevat.

Com són els habitatges als diferents districtes de Barcelona?

  • Ciutat Vella: Majoritàriament habitatges entre 31 i 60 m². Només el 4,5 % superen els 120 m²
  • Eixample: El 28 % dels habitatges tenen entre 61 i 75 m²
  • Sants-Montjuïc: Gairebé el 40 % dels pisos fan entre 46 i 60 m²
  • les Corts: Molt pocs habitatges fan menys de 45 m² (8,79 %) i gairebé la meitat fa entre 61 i 90 m²
  • Sarrià – Sant Gervasi: La meitat supera els 90 m²
  • Gràcia: El 58 % dels habitatges està entre 46 i 75 m²
  • Horta-Guinardó i Nou Barris: Més del 40 % dels habitatges entre els 46 i 60 m²
  • Sant Andreu: El 70 % dels habitatges se situa entre els 46 i els 75 m²
  • Sant Martí: Més de la meitat de pisos superen els 61 m²