La renda per llar en alguns punts de Diagonal Mar duplica la de famílies que viuen a només un carrer de distància, però que es troben ja al barri del Besòs. Al tram del passeig del Taulat, corresponent a la secció censal 80, per exemple, la renda bruta anual és de 96.167 €. En canvi, a un carrer de diferència, al carrer d’Alfons el Magnànim, ja al Besòs (secció censal 81), la renda baixa fins als 40.281 € anuals, segons les darreres dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística.

Si caminem uns carrers més amunt, encara al barri del Besòs, la diferència s’eixampla molt més. A les seccions 82 i 83, en carrers com el de Lluís Borrassà o el de Ferrer i Bassa, la renda anual per llar és de 26.257 i 25.616 €, respectivament. Això vol dir que la riquesa de les llars de Diagonal Mar multiplica gairebé per quatre els diners disponibles en aquestes dues zones del Besòs.

Diferències del 60 % entre barris limítrofs entre Sant Martí i Ciutat Vella

Una situació semblant la trobem en dues seccions censals limítrofes entre Sant Martí i Ciutat Vella: una al barri de la Vila Olímpica del Poblenou i una altra de la Barceloneta. En el primer cas, a la secció censal número 55, la riquesa supera els 100.000 euros, mentre que als carrers del costat, a la secció 36 i ja a Ciutat Vella, és més d’un 60 % més baixa. En aquest punt de la Barceloneta, la renda anual per llar no arriba als 37.500 €.

Les Corts, un barri d’extrems

Un altre cas curiós el trobem a les Corts, amb més de 80.000 euros de diferència entre la zona més rica i la que té una renda més baixa. A les dues seccions censals que queden per sobre de la Diagonal, la renda bruta anual és de 131.719 euros. És una riquesa equivalent a la que podem trobar en diverses seccions censals de Sarrià o Pedralbes.

En canvi, la xifra és molt diferent de la que trobem a l’illa formada entre els carrers de Caballero, Novell, Guitard i Galileu: en aquest rectangle, la renda de les llars supera per poc els 48.000 euros. En aquesta zona hi trobem, per exemple, la Biblioteca Montserrat Abelló, el passatge de Tubella o els Maristes de Sants-les Corts.