La distribució de la riquesa a Barcelona és molt desigual si mirem les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en què s’observa la renda bruta anual de les llars de la ciutat l’any 2021. En algunes zones de Pedralbes i Sarrià, la renda bruta per llar s’enfila als 131.719 euros, una xifra que gairebé triplica la renda mitjana a Barcelona, que se situa en 53.772 euros.

Les zones de Barcelona amb una renda per llar més baixa les trobem a Nou Barris, Ciutat Vella i altres punts com el Besòs i el Maresme. Si busquem el punt de la ciutat on la dada és més baixa, ens trobem amb la secció censal 48 de Can Peguera, on la renda bruta per llar és de 25.218 euros.

La renda a Barcelona ha augmentat menys que a la resta de Catalunya

Pel que fa a l’evolució de la renda bruta per llar a Barcelona, la xifra se situa en els 53.772 euros, gairebé un 17 % més que la dada del 2015 (46.024 euros). Aquest creixement és més lent que al global de Catalunya, on la renda ha crescut un 20,87 %, per situar-se en els 47.615 euros.

Matadepera és el municipi amb més renda per llar de Catalunya, amb 109.819 euros, i supera de llarg Sant Cugat del Vallès, que ocupa el segon lloc amb 92.305 euros. El municipi de Bovera, a la província de Lleida, és el que té una renda per llar més baixa, amb 24.570 euros.

La riquesa per districtes: contrast entre Sarrià – Sant Gervasi i Ciutat Vella

El mapa dels districtes de Barcelona contrasta entre Sarrià – Sant Gervasi, on la renda per llar supera els 100.000 euros, i la de Ciutat Vella i Nou Barris, on amb prou feines supera els 35.000. Les Corts és el segon districte on s’acumula més riquesa, amb més de 75.000 euros anuals per llar.