Amb motiu del Dia del Migrant, CCOO i el CITE han publicat un informe que elabora una radiografia de les treballadores estrangeres. Està focalitzat especialment en les que treballen en l’àmbit de la neteja de la llar i la cura de les persones. Segons les dades oficials, només un 25 % treballen sense contracte, però els autors de l’informe sospiten que en són moltes més. Alerten de la desprotecció del col·lectiu, especialment de les que treballen en negre i estan en situació irregular.

L’estudi l’han fet Comissions Obreres i el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE)  i se centra en les dones que treballen en l’àmbit de la neteja i també tenint cura de gent gran. A Catalunya, més de la meitat són estrangeres, unes 35.000 estan afiliadades a la Seguretat Social i només un 25 % treballa sense contracte, tot i que els responsables de l’estudi sospiten que en són moltes més.

Una part important  d’aquest col·lectiu procedeixen de llatinoamèrica. Un 81% de les hondurenyes que viuen a Catalunya i un 77 % de les dones bolivianes treballen a Catalunya en l’àmbit de la llar i les cures.  Les dades recollides alerten de la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu, especialment si treballen sense contracte i estan en situació irregular. Molts cops no saben que poden denunciar pràctiques o horaris abusius i, a més, temen represàlies si ho fan. Des del CITE, han alertat dels casos creixents d’assetjament sexual a aquestes treballadores, especialement aquelles que treballen com a interines a un domicili.