Per sectors, l’atur a la província ha crescut en 708 persones que no tenien feina anteriorment i també ho ha fet, tot i que lleugerament, en l’agricultura. La part més gran de la davallada s’ha produït al sector dels serveis, en què la desocupació s’ha reduït en 4.727 persones.

Al conjunt de les províncies catalanes, totes han rebaixat les xifres de l’atur. En total, Catalunya lidera la llista de comunitats de l’estat on l’atur ha baixat, amb 7.843 persones. En termes relatius destaca Girona, amb una baixada del 2,21 % i 1.107 persones. En l’àmbit català es repeteix la tendència per sectors que s’observa a la província de Barcelona, amb un protagonisme especial de la reducció als serveis i un augment a l’agricultura i les persones sense feina anterior.

A Espanya, l’atur ha augmentat lleugerament, en 2.231 persones. A més de Catalunya (-7.843), les Balears (-3.263) i les Canàries (-2.352) són els llocs on més ha baixat. El contrapunt el posen Andalusia (16.265) i Madrid (2.210). Els contractes indefinits s’han incrementat en un 15,87 % respecte al febrer de 2015, un percentatge que s’eleva al 16,86 % en el cas dels contractes indefinits a temps complet.