Durant el mes de juny es van tancar 4.662 operacions de compravenda d’habitatges a la província de Barcelona, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquesta xifra suposa una davallada d’un 6,1 % respecte al mateix mes del 2017. També s’ha registrat un descens a Catalunya (1,5 %), mentre que al conjunt de l’estat espanyol la compravenda de pisos ha crescut un 1,8 % en comparació amb el juny de l’any passat.

El 2018 va arrencar amb una remuntada en la compravenda d’habitatges a les comarques barcelonines. Al llarg del primer semestre de l’any, el nombre d’operacions s’ha mantingut similar, amb petites pujades i baixades. De totes maneres, les xifres queden per sota de les transaccions registrades el maig del 2017 (5.469) i encara queden més lluny les dades del 2007, tot just abans de l’esclat de la bombolla immobiliària, amb 8.728 operacions de compravenda al gener.

Els habitatges de segona mà, protagonistes

De les 4.662 operacions de compravenda que es van realitzar a la província de Barcelona durant el mes de juny, un 86,68 % corresponen a habitatges de segona mà. Al conjunt de Catalunya, la proporció va ser similar, van representar el 85,68 % de les transaccions. A l’estat espanyol, de les 44.692 compravendes que es van tancar, el 81,82 % van ser per a immobles usats.