Pisos

( ACN) La compravenda d’habitatges a Catalunya va caure un 24,4 % a l’octubre en comparació amb el mateix mes del 2019, fins als 5.317, segons les dades provisionals de l’INE. Del total, 4.928 eren habitatges lliures i 389 eren protegits, mentre que 879 eren nous i 4.438 de segona mà. Catalunya és el segon territori de l’estat on més cau la compravenda d’habitatge, només superat per les illes Balears (-28,7 %) i seguida de La Rioja (-23,7 %). En canvi, on més van pujar van ser a Extremadura i Astúries, amb un 31 % i un 21,6 %, respectivament.

Al conjunt de l’estat, la compravenda d’habitatges va retrocedir un 13,3 %, fins als 37.605. Si es compara amb el mes anterior, la variació respecte al setembre ha estat mínima, concretament un 0,6 % menys, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’INE.

Barcelona lidera el descens

Per demarcacions, en totes es produeixen descensos. A les comarques de Barcelona és on les compravendes d’habitatges van caure amb més força, amb 3.449, un 27,7 % menys que a l’octubre de fa un any. Pel que fa a les comarques de Girona, es van registrar 797 compravendes, xifra que representa un retrocés del 19,5 % respecte al mateix mes del 2019.

A la demarcació de Lleida, es va comptabilitzar la compravenda de 273 pisos a l’octubre, és a dir, un 8,7 % menys en xifres interanuals. Per últim, a les comarques de Tarragona, es van registrar 798 compravendes, és a dir, un 18,1 % menys que a l’octubre del 2019.