L’Ajuntament de Barcelona destina una partida extraordinària de 973.000 euros a ajuts per a 284 empreses del sector del turisme i del lleure de la ciutat que van mantenir l’activitat durant la pandèmia. Aquesta convocatòria d’ajuts es va obrir el mes de juny. Es tracta d’un paquet extraordinari dels fons mobilitzats per mitigar l’impacte de la crisi sanitària provocada per la covid-19, que ha comportat una davallada de l’economia del visitant i ha afectat molt l’activitat del sector. En concret, aquest paquet estava destinat a empreses del sector de l’oci i el turisme que tributen l’IAE.

Ajuts d’entre 1.000 i 8.000 €

Els imports atorgats van dels 1.000 als 8.000 euros, que s’han de destinar a cobrir part de les despeses derivades del manteniment de l’activitat. Les subvencions són, doncs, per als pagaments de despeses com per exemple el lloguer o els subministraments, així com per a les tasques dutes a terme per altres empreses com ara neteja, seguretat o manteniment. 235 de les 284 empreses tenen plantilles de menys de 50 treballadors. Per districtes, l’Eixample és el que concentra més empreses que han rebut subvenció.