Segons l’informe sobre l’ocupació als barris del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), la Marina del Prat Vermell va ser barri que va registrar un percentatge de persones aturades més elevat el mes d’abril, un 22,7%.  El segueixen quatre barris de Nou Barris: la Trinitat Nova (19,1%), Ciutat Meridiana (19,1%), Vallbona (18,3%) i Torre Baró (17,2%). De fet, tots els barris d’aquest districte se situen per sobre de la taxa d’atur mitjana registrada a Barcelona el mes d’abril (10,1%). Pràcticament tots els barris de Sant Andreu també han superat aquest llindar, amb l’única excepció de la Sagrera, des del 17,1% de persones sense feina a Trinitat Vella fins al 10,2 % del barri de Navas.

El panorama és radicalment diferent als barris de Sarrià – Sant Gervasi, tots entre els 10 barris amb menys proporció de persones aturades, amb Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes al capdavant (4,2%). El segueix Pedralbes, amb una taxa d’atur registrada del 4,3%.

L’atur baixa a tots els barris excepte a la Marina del Prat Vermell

En comparació amb l’abril de 2013, l’atur va baixar un 6,56% a la ciutat. Aquesta tendència s’ha estès a tots els barris de Barcelona excepte a la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca. En aquest barri, la taxa d’atur ha crescut un 11,2% respecte de l’any passat. De nou, els barris de la zona alta són els que han tingut un balanç més positiu. Les caigudes més significatives de l’atur s’han registrat a Pedralbes (-14%), Sarrià (-12,1%) i Sant Gervasi – Galvany (-12%).

L’atur de llarga durada s’enquista a Baró de Viver, Sant Andreu i  el Bon Pastor

El 42,2% dels aturats barcelonins fa més de 12 mesos que busquen feina. Hi ha tres barris del districte de Sant Andreu on les persones en situació d’atur de llarga durada voregen la meitat dels aturats. A Baró de Viver representen el 48,3%; al Bon Pastor són un 48,2% i, a Sant Andreu, també un 48,2%. Aquests mateixos barris han encapçalat la llista dels que tenen més percentatge d’aturats de llarga durada el desembre i l’octubre de 2013.