En aquest edifici conviuen apartaments turístics amb pisos particulars. És una situació que el nou Pla d'usos de Ciutat Vella preveu canviar agrupant els habitatges per a turistes en edificis exclusius. Però la nova normativa no ha agradat als operadors turístics. Consideren que la reubicació forçosa perjudicarà els propietaris petits i que pot comportar problemes a l'hora de trobar espais. DAVID RIBA, president d'Apartur "Si t'obliguen a agrupar-te i trobes una finca on no hi ha veïns, doncs és fàcil. Però si en aquella finca hi ha dos o tres veïns, es poden produir situacions de 'mobbing'." A Ciutat Vella hi ha 600 pisos turístics amb llicència i, d'aquests, 200 es troben en pisos compartits amb veïns. Segons la nova normativa de l'Ajuntament, la situació hauria de canviar en un termini màxim de sis anys. Un altre dels cavalls de batalla és la concessió de llicències noves, perquè l'Ajuntament preveu que es puguin fer més hotels, però prohibirà obrir apartaments túristics nous. Des d'Apartur consideren que s'ha produït un greuge comparatiu. DAVID RIBA, president d'Apartur "Nosaltres volem el mateix tracte que la resta de gent perquè el nostre producte genera barri, el turista interactua amb el barri. La gent compra, a sota, per esmorzar..." Per tot plegat, Apartur ja ha anunciat que presentarà al·legacions al Pla d'usos del districte. Ho farà, com a màxim, el 18 de juny.

Des d’Apartur creuen que agrupar els apartaments turístics en edificis on no hi hagi veïns perjudicarà els propietaris petits que tinguin un sol pis per a llogar i afirmen, a més, que poden sorgir problemes a l’hora de trobar espais per instal·lar-se. Segons la nova normativa de l’Ajuntament, la situació hauria de canviar en un termini màxim de sis anys.

Pel que fa a la prohibició d’obrir-ne de nous prevista al Pla d’usos del districte, consideren que s’ha produït un greuge comparatiu amb els hotels en permetre, en aquest cas sí, que se n’hi instal·lin de nous. Des d’Apartur creuen que els apartaments turístics contribueixen al creixement del barri, ja que els visitants compren més als establiments de la zona que no pas els qui s’estan en hotels.