ajudes lloguer 2024

Busques ajudes al lloguer 2024? El preu del lloguer a Barcelona marca rècords històrics i de mitjana ja supera els 1.171 euros. Per tal de limitar l’escalada de preus, el Govern espanyol ha aprovat un nou índex de preus del lloguer, que entrarà en vigor a partir del 13 març. A banda d’aquesta regulació, les administracions disposen des de fa temps de diverses subvencions per al pagament de l’habitatge. Et detallem totes les ajudes al lloguer 2024 a Barcelona, Catalunya i Espanya i quins són els requisits per sol·licitar-los.Ajudes al lloguer 2024: subvenció per a joves de fins a 35 anys

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes de fins a 250 euros per al pagament del lloguer als joves de 35 anys o menys. Per demanar el bo de lloguer, s’han de complir aquests requisits:

 • Estar empadronat a l’habitatge abans de la publicació de la convocatòria.
 • Pagar un lloguer inferior als 950 euros, en el cas de Barcelona i l’àrea metropolitana, o de 450 euros si es tracta d’una habitació.
 • Estar al corrent del pagament del lloguer.
 • Tenir uns ingressos que no superin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència de l’any 2022).

El termini per optar a aquesta subvenció, amb un import màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20, està obert des de l’11 de març i finalitzarà el 12 d’abril a les 15 h. El procés de sol·licitud es pot fer a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya o a través d’una oficina local d’habitatge.

Ajudes al lloguer per a majors de 65 anys

Els majors de 65 anys també poden optar a una ajuda per pagar el lloguer. La Generalitat de Catalunya ha aprovat una subvenció de fins a 200 euros per a persones en risc d’exclusió social. Aquests són els requisits que s’han de complir per obtenir-la:

 • Tenir 65 anys o més en el moment de la convocatòria.
 • Estar empadronat a l’habitatge abans de la publicació de la convocatòria.
 • Pagar un lloguer inferior als 900 euros, en el cas dels pisos de Barcelona i l’àrea metropolitana, o als 450 euros si es tracta d’una habitació.
 • Tenir uns ingressos iguals o inferiors a 24.301,57 euros anuals (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència). En el còmput s’inclouen també les pensions o ingressos exempts de tributació del sol·licitant i algun dels membres de la unitat de convivència.

El termini per demanar una d’aquestes ajudes, amb un import màxim de 200 euros i un mínim de 20, va obrir-se el 27 de febrer i finalitzarà el 27 de març a les 15 h. Les inscripcions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, a través del portal de tràmits de la Generalitat, o presencialment en alguna de les oficines locals d’habitatge.

Subvencions municipals per al lloguer

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona també ofereix ajudes per al pagament de lloguer a persones amb un nivell d’ingressos baix o moderat. Els requisits que s’han de complir són:

 • Ser titular d’un habitatge de lloguer a Barcelona i que aquest sigui el domicili habitual del demandant de l’ajuda.
 • Pagar un lloguer mensual de 970 euros o inferior i fer-ho a través d’una transferència bancària o mitjançant un rebut domiciliat.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència que no superin 2,35 vegades l’indicador de suficiència de Catalunya (IRSC).

L’import mensual de la prestació és d’un màxim de 300 euros i d’un mínim de 20. Aquí pots demanar cita.

Prestacions per afrontar situacions d’urgència

A la cartera de prestacions de la Generalitat n’hi ha una destinada a afrontar situacions d’urgència en l’àmbit de l’habitatge. L’objectiu d’aquesta ajuda és garantir la permanència en el pis del sol·licitant i s’atorguen a fons perdut. Per optar a una d’aquestes subvencions també cal complir uns requisits:

 • Persones residents a Catalunya amb uns ingressos que no superin els establerts a la Resolució TER/4481/2023 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per impagament de rendes de lloguer, quotes hipotecàries o pèrdua de l’habitatge habitual.

Aquesta prestació es pot demanar en qualsevol moment a través del portal de tràmits de la Generalitat.

Ajudes per al pagament de deutes del lloguer

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una ajuda per al pagament de deutes del lloguer, destinada a deixar sense efecte l’embargament de l’habitatge o prevenir l’exclusió social per la pèrdua de la residència habitual. Per poder optar a aquesta subvenció, s’han de complir amb aquests requisits:

 • Acumular deutes en el pagament de lloguer per circumstàncies sobrevingudes, no previsibles i degudament justificades.
 • Tenir una renda familiar entre 2 i 3 vegades inferior a l’índex de renda de suficiència.
 • Pagar un lloguer màxim de 900 euros.
 • L’habitatge ha de ser la residència habitual i permanent del sol·licitant, segons el padró municipal.
 • Acreditar la urgència amb un informe socioeconòmic dels Serveis Socials.
 • Haver pagat el lloguer durant un període mínim de sis mesos, comptats des de la signatura del contracte fins a l’inici del període per al qual se sol·licita la prestació.

Aquesta subvenció es pot demanar en qualsevol moment a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.