La sexualitat femenina ha estat –i en molts aspectes encara està- limitada per una societat patriarcal que promou la culpa i el sotmetiment de les dones. Les coses estan canviant, però la violència i els mites sexuals perduren. En aquest Deuwatts conversem amb Mireia Cebrián, membre del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats del barri de Gràcia; Francisca Molero, metgessa especialista en sexologia clínica i professora de la UB; Laura Beltrán, psicòloga clínica i coautora del llibre ‘Las mujeres y su sexo’; Raquel Campos, ginecòloga i sexòloga a l’Hospital General de Catalunya i la psicòloga Elena Crespi, que reflexiona sobre la masturbació i els efectes de la pornografia.