Els pressupostos dels grans equipaments culturals de la ciutat ja en van tocar os el 2012, segons l'Ajuntament, per la menor aportació de la Generalitat i l'Estat. Per això el consistori ha creat un Fons de Capitalitat Cultural per als propers tres anys, dotat amb 15 milions d'euros, amb el qual serà possible mantenir les xifres de l'any passat. JAUME CIURANA, tinent d'alcalde de Cultura Aquestes aportacions extraordinàries, a la pràctica, atorguen a l'Ajuntament més presència als consells d'administració d'aquests equipaments i, per tant, el consistori passarà a ser l'administració de referència a L'Auditori, al Mercat de les Flors i a la Fundació Tàpies, i incrementarà notablement l'aportació al MACBA, al Teatre Lliure i a la Fundació Miró. La Generalitat, però, seguirà tenint màxima representació al MNAC, al Liceu i al Palau de la Música.

A partir d’ara, l’Ajuntament de Barcelona passarà a ser l’administració de referència al MACBA, L’Auditori i al Mercat de les Flors. El consistori també es convertirà en l’administrador predominant a la Fundació Tàpies, la Fundació Miró i la Fundació Teatre Lliure.  En tots aquests casos, el consistori reclama a la Generalitat modificar els estatuts dels grans consorcis culturals i, si s’escau, elaborar un nou contracte programa amb les fundacions culturals. L’esforç econòmic del consistori permetrà que l’aportació de fons públics es mantingui respecte a 2012,  en el cas del MACBA i L’Auditori, i que augmenti lleugerament al Mercat de les Flors, al Teatre Lliure , a  la Fundació Miró  i a la Fundació Tàpies.

Hi ha tres casos en els quals mantindrà la posició minoritària respecte a la Generalitat: el MNAC, el Palau de la Música i el Liceu. Tot i així no variarà els nivells de finançament de 2012 i compensarà les retallades tant del govern català com del ministeri de Cultura amb una sobreaportació estimada en uns 1,6 milions d’euros.