Fa uns dos mesos que va es inaugurar un nou model de llibreria de vell. Re-read compra i ven llibres a preu únic, sense distincions entre obres rares o llibres de butxaca. Els llibres, organitzats per seccions, són fàcils de trobar. LAURA GARRIGA, encarregada de la llibreria Re-Read “Nosaltres tenim una llibreria de llibre nou i en aquest moment a les llibreries els hi costa molt arrencar, el públic creu que els llibres són molt cars… Tot costa una miqueta. Vam pensar a fer una llibreria de segona mà per complementar la llibreria de nou que tenim. La idea era tractar el llibre, aquest llibre de segona mà, com si fóra nou. Una vegada presa la decisió el que vam fer va ser buscar local, pensar a veure on podíem encaixar bé… i vam pensar que l’Eixample era un lloc que era interessant perquè té una tradició de llibre de segona mà i vam pensar que aquí podia estar bé. Una vegada vam trobar el local, que ens encaixava bé amb el que volíem, havíem de tenir llibres, veure com podíem aconseguir els llibres. Comprem llibres a 20 cèntims, tots iguals, perquè després nosaltres tots els llibres els venem al mateix preu. Tenim uns rètols on diu “un llibre, 3 euros; 2 llibres, 5 euros; 5 llibres, 10 euros.” Si la gent ve a buscar un títol, doncs el dirigim a la secció, els expliquem que hi ha un ordre alfabètic i, més o menys, si hi és, es troba.”