Una de les més veteranes del carrer, la galeria ADN, que s'hi va instal·lar fa 11 anys, representa l'opció que més investiga en l'art actual. SUSANNA CORCHIA, mànager de la galeria "ADN gallery ha nacido hace 11 años, en 2003. Ha ido desarrollando un tipo de programa enfocado en trabajos y obras de arte que vierte sobre temáticas sociales y políticas. Ahora creemos que es necesario en los tiempos que vivimos." El Francesc Mestre fa una mica més que hi és. Quan hi va arribar el 2001 només hi havia les galeries de Víctor Saavedra i Joan Gaspar. Veí de la zona, ha vist canviar el carrer, que fa anys era totalment secundari. FRANCESC MESTRE, Galeria Francesc Mestre "Amb aquesta remodelació que van fer d'ampliar les voreres i tot això, en realitat, ha passat a ser una mica, jo en dic, la rambla de l'Esquerra de l'Eixample." La Galeria Marlborough va obrir un espai de treball a Barcelona el 2006 en un pis de l'Eixample al carrer de València, i ha decidit traslladar-se a aquest nou eix de galeries. VIOLANT PORCEL, directora de Marlborough Barcelona "Ens vam adonar que era el moment de créixer, de poder fer un projecte més sòlid amb obres diferents i de formats més grans, i aquest el motiu perquè hem vingut aquí, a Enric Granados." D'aquesta via els atreu la concentració de propostes culturals i la centralitat. VIOLANT PORCEL, directora de Marlborough Barcelona "Vam considerar que era el lloc idoni, seguíem a l'Eixample, que era un tema que ens interessava, i bé, és un carrer que s'ha convertit d'alguna manera en el nou lloc de les galeries d'art contemporani." Marlborough va ser fundada a Londres el 1946. Des de 1992 tenen delegació a Madrid i també tenen seus a diferents ciutats com Nova York. L'espai de Barcelona s'estrena amb una exposició de Manolo Valdés. L'artista es fixa en el llegat de mestres com Velázquez, Picasso o Matisse per inspirar-se.