Jeska Lemabi té 50 anys i sembra cacauets al camp del seu marit. Des que ha après una tècnica de conreu mixt la seva parcel·la és més fèrtil i les collites millors. Són 22 històries de petits productors de Bolívia i de Tanzània que gràcies a l'aprenentatge de noves formes de conreu i d'organització, han aconseguit vendre més aliments i de millor qualitat. ARIADNA VERDULET, Obra Social La Caixa "Bàsicament, donar suport a aquests petits productors a través de la diversificació dels aliments. Ajudant-los a construir plantes d'emmagatzematge i alhora plantes de processament dels aliments. També ajudar-los a organitzar-se i aconseguir unes normes més justes de comercialització." La mostra vol donar a conèixer que ajudant els camperols dels països pobres a ser més productius es pot lluitar contra el desequilibri alimentari al món. En aquesta vitrina hi ha 400 quilos d'aliments. Això és el que llença a les escombraries una família de quatre membres al llarg d'un any. ARIADNA VERDULET, Obra Social La Caixa "Fer una compra equilibrada i a la vegada justa. Comprar els aliments que necessitem per evitar malgastar-los." Es calcula que l'any 2050 haurem de produir un 70% més per poder alimentar un planeta de 9.000 milions de persones. El repte és, doncs, treballar amb els petits productors del tercer món, però, sobretot, millorar els nostres hàbits de consum.