Després de la mort de Balcells, la família va fer una cerimònia íntima i ja va anunciar la voluntat d’organitzar un acte per recordar-ne la figura i en què poguessin participar totes les persones vinculades a l’agent literària.

En l’acte hi han intervingut alguns dels escriptors més reconeguts que ella va representar, com Eduardo Mendoza o Mario Vargas Llosa, que ha dit que, sense Balcells, “Barcelona no hauria estat la capital cultural d’Espanya”. També hi han actuat Joan Manuel Serrat i el Quartet Casals.

Batejada com a Mamá Grande per García Márquez, Balcells va treballar de forma incansable, durant tota la vida, per la seva gran passió: la literatura. Com a agent literària va aconseguir posar fi a la cessió vitalícia dels drets d’autor dels escriptors a les editorials amb l’objectiu de millorar els ingressos i la qualitat de vida dels escriptors. De la seva trajectòria, molt extensa, en destaca un aspecte que va ser clau per a la literatura universal: l’impuls, als anys 70, del boom llatinoamericà.

L’esdeveniment es produeix en ple debat sobre el llegat de Balcells, bona part del qual va adquirir el 2010 el Ministeri de Cultura per voluntat de l’agent literària. El mes passat, però, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una proposta per intentar traslladar el fons a Barcelona i crear un equipament a nom seu, ja que aquí, diuen, és on va centralitzar la seva trajectòria.