fred o fret català

Aquests dies és notícia el fred a Catalunya i la baixada de la temperatura. Més enllà de valorar si era esperada o si seria millor que arribés la tardor, potser tens dubtes a l’hora d’escriure el mot per excel·lència d’aquests dies: és fred o fret en català? Són correctes les dues formes?

“Fred” o “fret”: el pes del llatí

El dubte de si fred s’escriu amb te o bé amb de és força freqüent i segurament té a veure amb el fet que pronunciem aquesta paraula amb te final. Aquest fenomen, anomenat ensordiment final, afecta molts mots en català i a vegades també es tradueix ortogràficament: així, tenim groc o llop, però groga o lloba. Ara bé, hi ha altres casos en què no es produeix, com verd o fred

L’Ortografia catalana indica que mots com fred s’escriuen normativament amb d per raons etimològiques, és a dir, que ja es trobaven en la llengua mare. Aquesta d ja apareixia en llatí vulgar (frigdu) i també en llatí clàssic (frīgĭdus), i també s’ha respectat en altres llengües: francès froid, italià freddo. 

El cas valencià

El fet és que, tot i que només podem trobar la forma fred al DIEC, si investiguem una mica veurem que el Diccionari català-valencià-balear especifica que antigament s’escrivia fret. I si fem una cerca a internet descobrirem que fret, amb te, és l’única forma possible per a aquest mot, segons el Diccionari general de la llengua valenciana. Cal tenir present, però, que aquest manual és de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, a favor de l’aplicació de les Normes del Puig en lloc de les Normes de Castelló.

En canvi, el Diccionari normatiu valencià, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, només recull la forma amb de final, com el DIEC. Podem dir, per tant, que la forma normativa és fred i no pas fret

“El fred” o “la fred?” Una paraula muda de gènere

Una altra particularitat del mot fred és que, tot i que en la majoria d’indrets és un nom masculí, en alguns dialectes és femení. Així, com recull el Diccionari català-valencià-balear al Rosselló, l’Empordà, la Garrotxa o Girona, diuen, per exemple “Quina fred que fa!”.

Frases fetes que glacen el cor

 • si t’agafo, no tindràs fred (amenaçar algú)
 • dir-ne una de freda i una de calenta (contradir-se)
 • tirar-li una galleda d’aigua freda (desanimar algú)
 • una dutxa d’aigua freda (rebre una decepció)
 • més dolent que el fred tardà (ser molt dolent)
 • tenir fred de peus (sentir enveja)
 • ànima freda (ser inactiu)
 • fer el paper fred (sentir indiferència)

Frases fetes que fan tremolar

 • fred negre (fred sense sol)
 • fred secret (fred molt intens i sense sol)
 • fer un fred de mil dimonis (molt de fred)
 • fer un fred que gela (molt de fred)
 • fer un fred que glaça el pensament (molt de fred)
 • fer un fred que trepana
 • fer un fred que talla
 • fer un fred que pela 
 • fer un fred que rau
 • fer un fred que glaça la cua dels gossos
 • fred com el gel 
 • fred com el marbre
 • més fred que el nas d’un ca
 • més fred que la cadena del pou
 • més fred que una serp
 • pelar-se de fred