Durant un viatge de metro estem exposats al contagi de vuit o més virus diferents. Així comença aquesta exposició, que ens acosta el món dels microbis d'una manera visual, combinant la ciència amb l'art. N'és un exemple el gravat en què es veu el metge francès André Mazet l'any 1821 atenent contagiats per la febre groga a Barcelona. 13 dies després va morir. ÀLEX PÉREZ, coordinador de l'exposició "Per nosaltres és inherent a la nostra cultura i, per tant, la influència que les malalties han tingut en la nostra cultura que hi hagi expressions artístiques. Hi ha un quadre de Blades que és una representació de la febre groga a Buenos Aires. I, evidentment, en el cinema 'La dama de las camelias'. El cas de Jezabel que parlava de la febre groga a Nova Orleans." La malària, el còlera, la tuberculosi o la pesta, són diverses les epidèmies que han canviat el transcurs de la història de la humanitat. ÀLEX PÉREZ, coordinador de l'exposició "En el moment de la batalla amb els etruscs, una epidèmia important de verola va condicionar molt tota la guerra del Peloponès i, per tant, la caiguda de la cultura i la influència grega." La mostra també aporta informació sobre com es combatien aquestes malalties anys enrere i com es fa a l'actualitat. "Alguns aeroports utilitzen càmeres termogràfiques com aquesta per detectar la temperatura dels passatgers sospitosos d'estar infectats per un virus com, per exemple, el de la grip." Un altre dels mètodes més efectiu per prevenir les epidèmies són les vacunes. La primera de la història va ser descoberta per Edward Jenner el 1796.