MONTSERRAT MARTÍNEZ, sociòloga "La primera té a veure amb totes les necessitats econòmiques: la necessitat d'ajut, la necessitat de suport, la necessitat de regularització de les condicions en què treballes. I, per tant, amb les condicions econòmiques amb les quals has de poder treballar i amb les que no. I un segon ventall de demandes que tenen a veure amb el món de la docència. Assegurar que hi hagi més docents."

Iniciat el 2009 sota la direcció de la sociòloga Montserrat Martínez, es tracta del primer estudi sobre les condicions laborals d’aquest col·lectiu elaborat per l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. A banda de les condicions salarials, l’informe revela que el 65% de professionals ha de treballar en més d’un projecte a la vegada per arribar a final de mes. I que un de cada quatre professionals realitza altres feines que no tenen relació amb la dansa.

Amb aquestes xifres a la mà, el sector ho contrasta amb l’alt nivell formatiu que requereix aquesta disciplina, i demana a la Generalitat que compleixi amb el Pla integral de la dansa, aprovat ara fa dos anys però encara sense desplegar. El president de l’Associació de Professionals de la Dansa de  Catalunya (APDC), Xavier Martínez, assegura que molts teatres catalans tenen un  dèficit considerable a l’hora de programar dansa, i que la situació s’ha agreujat amb la crisi.  “Hi ha moltes iniciatives culturals que mai no podran ser rendibles  econòmicament, això s’ha d’acceptar, tot i que això no vol dir que no ens hàgim d’esforçar tots perquè el retorn econòmic sigui el més gran possible”, assegura.