Els acomiadaments van tenir lloc entre abril i juliol, en el marc dels primers ajustos pressupostaris imposats pel govern català. Segons l’advocat del Col·lectiu Ronda, Jaume Garcia, que ha portat el cas, les sentències han declarat improcedent un acomiadament al Servei Meteorològic de Catalunya, tres a l’Institut Cartogràfic i quatre a Forestal Catalana.

Les sentències obliguen les empreses a readmetre els treballadors o, en cas contrari, a pagar-los una indemnització de 45 dies per any treballat, i no els 20 que es van oferir inicialment als treballadors.

Amb aquesta, ja són vuit les sentències que han declarat improcedents acomiadaments que es van justificar per causes econòmiques. Diverses sentències coincideixen a assenyalar que les empreses de l’Administració no poden acollir-se a l’Article 52 de l’Estatut dels Treballadors, que autoritza les empreses privades a aprovar retallades de plantilla per fer front a pèrdues econòmiques.

En el cas de les empreses públiques, que no tenen pèrdues sinó dèficit, els acomiadaments per motius econòmics només estan justificats en situacions extraordinàries, i no és el cas de les que hi ha hagut fins ara. Per Jaume Garcia, les sentències són importants perquè creen un precedent per als casos d’acomiadament que la Generalitat pot acordar en un futur.