Luis Rojas Marcos estipula en aquest llibre que els humans disposem de quatre memòries diferents. La primera és la memòria de la pròpia història, que ens porta records d’experiències que hem viscut. La segona és la memòria de significats, que actua de manera similar a un gran diccionari i que ens permet entendre les paraules i reconèixer objectes. La tercera és una memòria d’activitats, gràcies a la qual podem fer de manera automàtica accions com conduir o muntar en bicicleta. Per últim gaudim d’una memòria d’operacions, que ajuda a fer càlculs com multplicar o dividir però també a valorar els avantatges o inconveniets d’una decisió determinada.

Escrita en to divulgatiu, aquesta obra ens descobreix també que la memòria té tendència a emmagatzemar aquelles informacions que estan impregnades d’una càrrega emotiva, així com objectes determinats que tenen la capacitat de traslladar-nos a una situació concreta. També afirma que la memòria té molta càrrega subjectiva i que, amb el pas del temps, adaptem els records a la nostra manera de viure i de pensar en el moment en què els volem recuperar.

Luis Rojas Marcos, que durant la infantesa es va veure afectat per un rendiment acadèmic baix, alerta de la necessitat que pares i professors sàpiguen distingir entre els possibles problemes de memòria o bé d’atenció dels alumnes, que es poden tractar amb diferents medicaments. ‘Eres tu memoria’ ens crida a reflexionar sobre els riscos que comporten les noves tecnologies, que enregistren de manera permanent la informació i trenquen amb la capacitat que tenen els humans d’oblidar i, per tant, també de perdonar.