El Consell d’Administració d’Informació i Comunicació de Barcelona (ICB), en la seva reunió ordinària del 14 de gener, ha acordat per unanimitat fer públics els següents punts:

1.- Refermar el seu ple suport i confiança en la direcció de betevé, en la persona de Sergi Vicente, que va ser escollit com a director per part d’aquest Consell, en convocatòria pública i oberta.

2.- Refermar la convicció que el model d’oferta informativa i audiovisual multipantalla, innovadora tant pel que fa als continguts com pels canals utilitzats, que va proposar en aquell moment el senyor Sergi Vicente, i que motivar-ne l’elecció, és el més adequat per garantir que betevé mantingui el seu caràcter de servei públic, ambiciós i plural, imprescindible per a una ciutat com Barcelona. El Consell considera que les línies bàsiques d’actuació aplicades per la direcció de la cadena han anat encaminades de manera correcta a assolir aquest model oportú i necessari, malgrat un context d’enormes dificultats organitzatives, laborals i econòmiques.

3.- Renovar l’aposta permanent d’aquest Consell d’Administració per la continuïtat i la viabilitat d’uns mitjans públics de la ciutat de Barcelona ambiciosos, plurals, innovadors i amb vocació plena de servei públic. Considerem que per garantir aquesta ambició i la viabilitat del projecte són imprescindibles diverses condicions:

  • Adaptar-se plenament a les transformacions en el consum d’informació, fet que suposa creixements de públics en altres pantalles, a més de les tradicionals.
  • Aconseguir un equilibri raonable entre els recursos públics que es destinen a personal i estructura i els que es destinen a programació, producció, recerca i col·laboració amb el teixit audiovisual de la ciutat i el país.
  • Mantenir el criteri de servei públic, vinculat amb els valors del pluralisme, el respecte als ciutadans, l’arrelament a la ciutat i a tots els sectors que la componen, la centralitat de la cultura i la formació i la cobertura de les necessitats informatives locals, en tots els àmbits, en un model de proximitat.
  • Incrementar els recursos públics destinats a ICB, per tal de poder fer front a les noves necessitats sense disminuir el nivell de qualitat i la seva ambició.