El Grup de Periodistes Ramon Barnils i l’Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona engeguen l’Observatori d’actualitat del discurs discriminatori als mitjans de comunicació. Preguntem a Maria Manyosa en quin aspecte hem de millorar els periodistes a l’hora de tractar informació que parla de col·lectius vulnerables o discriminats.