Cap districte de la ciutat es queda sense rua de Carnestoltes. El que més n’acumula és el de Sant Andreu, amb set festes. Després hi ha els districtes de Sant Martí, Horta i de Nou Barris que en tenen cinc cada un. El divendres és el dia de les rues escolars, però la majoria seran aquest dissabte a la tarda. L’excepció és la Ravalsoltada, que s’organitza una setmana més tard.

Les disfresses han estat enginyoses i variades, i moltes de les rues d’aquest 2018 han estat molt marcades pel context polític.