A la segona dècada del segle XX, en plena Primera Guerra Mundial i davant la reordenació territorial d’Europa, el president dels EEUU Woodrow Wilson va dir que la condició per la pau era el respecte a l’autodetermació dels pobles i el lliure-comerç. Aquest ideari, expressat en 14 punts, va ser l’embrió de la Societat de Nacions, primer, i més tard, de l’ONU.

L’Àngel Casals ens parla de la importància que va tenir el discurs de Wilson i les causes que han portat als països a independitzar-se al llarg del segle XX.