Xaingra és la xarxa d’intercanvi de Gràcia, en què els veïns comparteixen el que necessiten però sempre de forma no monetària.