D’aquesta manera, qualsevol visitant amb necessitats especials podrà assabentar-se de quins museus estan adaptats a persones cegues, quines platges són accessibles a persones amb cadira de rodes, quins són els hotels o transports sense barreres, o quines visites guiades es fan en llengua de signes.

La iniciativa contempla els quatre grans tipus de discapacitat (motriu, auditiva, visual i cognitiva) i utilitza cercadors que permeten filtrar les informacions per a cada grup de persones.