TONI CODINA, director general de la Taula del Tercer Sector "Estem una mica més tranquils perquè el Departament de Benestar de la Generalitat està buscant solucions per minorar l'impacte d'aquesta mesura, que de per si és molt greu. El que se'ns va dir és que s'intentaria que en lloc de dos mesos fos un, però no hi ha garanties que això sigui així a dia d'avui."

Els representants de la Taula del Tercer Sector asseguren que veuen bona disposició per part de l’Administració i que està disposada a dialogar per trobar solucions i minorar l’impacte d’aquesta mesura. Diuen que la conselleria s’ha compromès a intentar que en lloc de dos mesos, l’ajornament sigui d’un.