(ACN) La Generalitat treu el primer xat en català d’intel·ligència artificial generativa de la plataforma Google Cloud’s Vertex AI. Es tracta d’un projecte experimental que es començarà a aplicar per generar respostes automàtiques a les consultes, les queixes i els suggeriments que la ciutadania fa arribar a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Supervisió humana

Per tal de garantir la qualitat de la informació, el personal revisarà les respostes generades. Mitjançant aquest sistema, desenvolupat amb el suport de Capgemini amb Google Cloud, es pretén reduir el temps de resposta a la ciutadania i millorar els serveis públics.

D’altra banda, la iniciativa introdueix el català en la intel·ligència artificial generativa per tal d’afavorir l’ús del català amb aquesta tecnologia.

Iniciativa pionera

Finalment, l’acord entre les tecnològiques i el govern permet obrir camí a la resta de mercat per explotar la generació de respostes automàtiques intel·ligents en català, per qualsevol àmbit i sector empresarial.

La intel·ligència artificial generativa va arribar al gran públic a principis d’any amb el xatbot ChatGPT, un model tret en obert després de ser entrenat amb grans quantitats de dades per generar text i llenguatge natural de manera autònoma.