(ACN) La intel·ligència artificial pot ajudar a estalviar aigua municipal en casos com la detecció de fuites, i també pot reduir la factura dels ajuntaments. Així ho asseguren investigadors del Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat). Xavier Domingo, director de la unitat d’IA a Eurecat, explica que encara hi ha certa “reticència” en l’ús de la IA, sobretot perquè té uns costos elevats, però també perquè costa d’empatitzar-hi. “El seu retorn però, pot ser immediat”, avisa.

La IA pot ajudar a detectar fuites d’aigua i solucionar problemes de malbaratament que puguin tenir lloc en determinats municipis. Això no obstant, per poder disposar d’aquesta detecció cal més inversió, ja que la IA ajuda a fer “incís” en el punt concret on hi ha el problema. Segons Xavier Domingo, això vol dir que la IA pot ajudar a recomanar on han de posar els diners les administracions, ja que es tracta d’una tecnologia que permet crear models matemàtics que indiquen què és el més òptim per estalviar aigua.

Salut avaluarà eines d’intel·ligència artificial per millorar els diagnòstics mèdics
El Departament de Salut ha fet el primer pas per començar a incorporar la intel·ligència artificial (IA) al sistema sanitari català.

IA per completar les tecnologies existents

L’objectiu és complementar tecnologies existents i ajudar els experts en determinats dominis. Per això, consideren que la IA pot ser efectiva en tot el cicle de l’aigua, des de la captació fins a la potabilització o la distribució.

Aquí entraria en joc l’ús de la IA en la detecció de fuites, ja que de vegades, segons Domingo, amb un senzill comptador no podem veure que hi ha un problema, però amb aquesta tecnologia es pot aconseguir precisió i detectar on és la pèrdua i com és.

Pel que fa als usuaris, la IA serveix per detectar “patrons de consum” i fer comparacions per veure com es comporten determinats grups de població en relació amb el consum d’aigua. També amb el clavegueram, ja que abans de tirar-la, es pot avaluar si hi ha una part que es podria reutilitzar per a la indústria.

Resoldre polítiques contradictòries

En un any com aquest 2023, marcat per la forta sequera, les administracions s’han vist obligades a plantejar polítiques, de vegades contradictòries, per gestionar les minses reserves d’aigua. Xavier Domingo explica que amb la IA, es poden crear “teories del joc” per tal de trobar “l’equilibri òptim” sense perjudicar l’economia i tampoc adoptant “mesures dràstiques” com tallar l’aigua directament.

Un sector en què la IA ja fa uns anys que comença a tenir presència és l’agrícola. Amb l’ús d’imatges captades amb dron o agents automàtics repartits pel camp, es pot interpretar l’estat fenològic d’un cultiu i així aplicar un reg més precís. També es fa servir per ajustar l’ús de pesticides.