Les platges metropolitanes tenen aquest estiu inquilins nous, però no es poden veure. Es tracta d’uns esculls artificials anomenats biòtops que s’han col·locat sota l’aigua per potenciar la biodiversitat marina. L’objectiu és que s’hi creïn hàbitats submarins que serveixin de refugi de flora i fauna. Es preveu que entre les seves cavitats i forats de mides variables s’acullin les anomenades espècies bentòniques, aquelles que viuen fixades al fons marí, i que colonitzin l’estructura. A més, tenen una segona funció secundària, que és la de fixar una boia gran de l’abalisament.

Biòtop a la platja del Llevant

Els biòtops són estructures submarines de formigó, d’un metre de diàmetre, 0,75 d’alçària i 525 kg de pes. Tenen tres parts diferenciades: una base ampla que dona estabilitat i fixa la peça, que aguanta la boia al fons sorrenc i suporta dues semicircumferències al seu damunt, una amb diferents peces de formigó col·locades horitzontalment i l’altra formada per cavitats i forats.

En total, se n’han col·locat vuit al litoral metropolità: un a cada municipi. A Barcelona, es troba a la platja del Llevant. És la primera vegada que s’instal·len. Per Mariano de Gracia, cap del Servei de Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, “és un pas més de cara a aprofitar els elements tradicionals de la platja per tenir un avenç en la biodiversitat”. Els biòtops no hi seran només a l’estiu. S’hi quedaran tot l’any per tal de fer un seguiment i evolució de la biodiversitat.

Protecció d’ocells marins

La segona novetat d’aquest estiu quant a actuacions per afavorir la biodiversitat és la d’un illot artificial de 200 metres a la platja de la Nova Icària. Està destinat a la protecció de les aus marines. Especialment, del corb marí emplomallat, ja que freqüenta la zona i té una protecció especial dins la directiva de la Unió Europa i d’un reial decret de l’Estat espanyol. S’espera que els ocells utilitzin aquesta zona com a lloc de repòs i com a dormitori. L’illot estarà envoltat de boies per salvaguardar-lo d’embarcacions i velers.

Ambdues intervencions s’emmarquen en el conjunt d’actuacions que preveu el pla de millora de la biodiversitat que l’AMB està implantant als parcs i platges metropolitanes.