Aquest dimecres ha entrat en vigor l’ampliació del topall econòmic per beneficiar-se de la Targeta Rosa Metropolitana, tant la gratuïta com la de tarifa reduïda. El nou límit és un 10 % més ampli, amb l’objectiu que la puguin adquirir més persones amb recursos econòmics escassos. Segons l’AMB, en sortiran beneficiats més de 3.000 usuaris.

Si fins ara el límit per obtenir aquest títol de transport gratuït eren uns ingressos anuals de 7.519,59 €, a partir d’avui també ho poden sol·licitar els viatgers de més de 65 anys amb ingressos inferiors a 8.271,55 €. En el cas de la targeta de preu reduït, el límit anterior era de 15.039,18 € l’any i l’actual és de 16.543,10.

El perfil dels qui que poden accedir a la targeta són persones amb discapacitat o majors de 65 anys, amb ingressos econòmics inferiors als límits dels nous llindars i que estiguin empadronades en un dels municipis de l’AMB inclosos en l’ordenança.

L’any 2017 hi va haver 177.697 beneficiaris de la Targeta Rosa gratuïta, i 219.839 de la targeta de tarifa reduïda.

Com demanar el títol

Per fer la sol·licitud del títol s’ha d’omplir un formulari, que es pot obtenir físicament a l’ajuntament metropolità corresponent o es pot descarregar del web de l’AMB i imprimir a casa. Posteriorment, s’envia el formulari omplert i signat per correu postal. En alguns ajuntaments, la tramitació s’ha de fer presencialment.