Està previst que aquest dijous, 14 de febrer, obri un club de “striptease” a la Rambla, Dollhouse. Preguntem als veïns del carrer de Lancaster, paral·lel a la Rambla, com reben aquest anunci.