Els anomenats “escape room” s’han convertit en un fenomen en els últims temps. Aquest any el festival del joc de Barcelona, el DAU, ha organitzat el joc d’escapada més gran d’Europa per obrir les seves jornades de l’una manera força espectacular.