Barcelona Producció és un programa que té com a objectiu incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies.