Una reflexió al voltant de les dones en els seus espais de treball. En aquests espais els límits entre el treball i la vida, l’autonomia i les cures, que sovint es presenten com a reals, es revelen ficticis i constitutius de la feminització de la precarietat.