El recinte de la Maternitat és un parc urbà propietat de la Diputació de Barcelona, amb diferents equipaments públics i privats instal•lats als antics pavellons de la Casa de la Maternitat i Expòsits de les Corts. Aquesta va ser una institució dedicada a l’assistència de nens abandonats i a l’atenció a les dones, que en els seus orígens, a finals del segle XVIII, estava ubicada a Ciutat Vella.